Proprioceptieve zolen

Proprioceptieve zolen

De grondlegger van de podoposturale therapie is dr. R.J. Bourdiol. Als neuroloog heeft hij onderzocht wat correcties onder de voetzool voor invloed hadden op het houdings- en bewegingsapparaat. Hij heeft de voet dus gemaakt tot aangrijpingspunt om de houding te veranderen. Dr. Bourdiol heeft de relatie gelegd tussen de houding en de voet.

Normale houding

 

Hij is begonnen met het beschrijven van de normale houding en de normale voet.

Holvoet

Bij de holvoet werken de spieren die de houding handhaven te hard. Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn branderige voeten en ook klachten van knieën, heupen, rug en nek.

Platvoet

Bij platvoeten werken de spieren die de houding handhaven juist te weinig. Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn pijnlijke, vermoeide fouten en ook hier klachten van knieën, heupen, rug en nek.

 

Koppeling

Uit het uitgebreide onderzoek wordt getracht een koppeling te maken tussen voettype, houding en klachten. Door de verdere verzamelde informatie uit bewegingsonderzoek, scans en EMG wordt het behandelplan opgesteld.

In stand worden elementen van kurk tot een maximale hoogte van 3 mm onder de voet geplaatst en wordt opnieuw de houding beoordeeld. Vervolgens worden de elementen in de zool verwerkt.

Spierstelsel

Doordat de proprioceptieve zolen inwerken op het spierstelsel, kunnen de zolen de eerste dagen spierklachten geven. Dit wordt geleidelijk aan minder. Het is wel belangrijk dat de spieren de hele dag door geprikkeld worden, dit is dan ook de reden dat de zolen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gebruikt moeten worden. Dus ook in huis op schoenen lopen!